EGZOZ NEDİR ?

Egzoz, içten yanmalı motorlarda yanan gazın boşaltılmasına yarayan tertibata verilen addır. Motorda çevrim sonrasında oluşan atık gaz bu düzenekle dışarı atılır. Motorun egzoz manifoltundan son çıkışa kadar çeşitli susturucularla gürültü en aza indirilerek sessiz bir gaz boşaltımı sağlanır.

Egzozun içinde ne var?

EGZOZ SİSTEMİ HANGİ PARÇALARDAN OLUŞUR?

EGZOZ MANİFOLDU

Egzoz Manifoldu

Motorun her silindiri, silindir sayısı kadar boruya bağlanır. Bu boruları tek bir boruda birleştiren bir sistem. Alüminyum, paslanmaz çelik veya dökme demirden yapılmıştır. Görevi, silindirdeki yanma gazının egzoz borusu ve susturucu aracılığıyla boşaltılmasını sağlamaktır. Egzoz manifoldu, tasarımı yanma sonucu oluşan artık gazın silindirden çok hızlı bir şekilde boşaltılmasına izin veren parçadır.

EGZOZ SİPRALİ / FLEX

egzoz spirali Nedir? ne işe yarar? Egzoz Flexi Nedir

egzoz spirali/flexi egzostun esneyebilen kısmıdır. Özellikle motordaki esneme ile egzozun kırılmadan sadece esneyerek görevine devam etmesini sağlar. 

KATALİTİK KONVEKTÖR KATALİZÖR

Katalitik konvertör

motorların egzozlarındaki çevreye zararlı maddeleri daha az zararlı maddelere dönüştüren aygıt. En yaygın uygulaması otomobillerdedir.

DİZEL PARTİKÜL FİLTRESİ (DPF)

Dizel Partikül Filtresi (dpf)

dizel motorlarda yanma sonucunda doğal olarak oluşan Partikül Maddeleri gidermek veya azaltmak amacı ile egzoz sistemine ilave edilen bir filtredir. PM, hava kirliliğine neden olan en tehlikeli bileşenlerdendir

EGZOZ BORULARI

Egzoz Boruları

Manifold ve egzoz borusundaki hacim genişlemesi nedeniyle, yanan gaz önce genişler ve biraz soğur, ardından atmosfere boşaltılır. Egzoz borusu çelik borudur. Borunun kendisi üç bölüme ayrılmıştır: ön boru, orta boru ve kuyruk borusu. Egzoz borusunun hacmi motor silindirinin hacminin iki katıdır, bu nedenle yanma sonucu oluşan silindirden kaçan gaz daha iyi tahliye edilebilir.

ARKA SUSTURUCU
ORTA SUSTURUCU BORULU

Egzoz Susturucuları Susturucular,

içten yanmalı motorlarda yanmanın neden olduğu egzoz gürültüsünü azaltmak için kullanılır. Susturucu, gazları soğuturken yavaşça tüketir. Bir araba motorunda egzoz gazı motordan egzoz manifolduna, egzoz borusuna, susturucuya iletilir ve egzoz borusu vasıtasıyla arabanın arkasındaki atmosfere boşaltılır. Susturucular iki türe ayrılır: düz yerleşimli ve ters yerleşimli olarak. Düz olan susturucuda birbirine sarılmış birden fazla borudan oluşur. Dış tüpe ek olarak, tüpler arasındaki sesi azaltmak için tüpe çok sayıda delik açılmış ve cam yünü ile doldurulmuştur. Bu susturucularda susturucuya giren duman yönünü değiştirmeden ilerlemeye devam eder ve bir kuyruk borusu vasıtasıyla dış havaya atılır. Geri akış susturucuda, susturucu kutusunda süreksiz borular ve parçalar vardır. Bu bölmeler arasında sesi emecek cam yünü bulunmaktadır. Susturucuya giren duman, sesini ve hızını kaybettikten sonra genleşir, soğur ve egzoz borusundan dışarı atılır.

KOMPLE EGZOZ SİSTEMİ